สค. แถลงข่าวโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. "ให้ผมพลิกชีวิตคุณ" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สค. แถลงข่าวโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. "ให้ผมพลิกชีวิตคุณ"


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. "ให้ผมพลิกชีวิตคุณ" ที่ได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 5. สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย 6. กรมอนามัย 7. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 8. กลุ่มบ้านหน้าพระลาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะมุ่งเน้นการยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะให้กับประชาชน ผู้ที่สนใจ เข้าสู่อาชีพ หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงอาชีพช่างตัดแต่ง และดูแลทรงผม เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในภาวะการเกิดโรคระบาด และวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มช่องทาง โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นช่างผมมืออาชีพอย่างมีมาตรฐาน มีสมรรถนะทั้งในด้านอาชีพช่างผม รวมถึงการต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจร โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการแถลงข่าวดังกล่าว 
ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น