สุชาติ รมว.แรงงาน มอบ สปส.ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนประสบน้ำท่วม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สุชาติ รมว.แรงงาน มอบ สปส.ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนประสบน้ำท่วม


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่หลายจังหวัด ในขณะนี้ ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทุกคนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้รับความเดือดร้อน โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้จัดโครงการ “ด้วยรักและห่วงใยจากใจ กระทรวงแรงงาน” โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประสานสถานประกอบการที่มีกำลัง และสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพมอบให้ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างผู้ประกันตน และประชาชน ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และได้มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม ในสถานการณ์ปัจจุบัน และภายหลังน้ำลด พร้อมจัดทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนแล้ว

ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวว่า ตนได้สั่งการให้หัวหน้าส่วนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด ให้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการมาจัดทำถุงยังชีพ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมจัดทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้ารับความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไว้ช่วยเหลือผู้ประกันตน สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน โดยจะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่เกิน 90 วัน สำหรับช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ฯ สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการขอรับประโยชน์ทดแทนตามช่องทาง ดังนี้

1. ผู้ประกันตนมีหน้าที่ กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถ download แบบได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง ขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเลขบัญชีธนาคาร ที่ถูกต้อง

2. นายจ้างมีหน้าที่ ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงาน โดยบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตน ตามแบบ สปส. 2-01/7 และหนังสือรับรอง การหยุดงาน รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน www.sso.go.th นำส่งมายังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทางไปรษณีย์ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ย้ำกำชับให้สำนักงานประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากประสบอุกทกภัย ในทุก ๆ ด้าน เพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่มีนโยบายที่จะเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนนายจ้าง และผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ให้มากที่สุด

-------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร.1506 www.sso.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น