สภาองค์กรของผู้บริโภค ชงบอร์ดฯ BTS วอนนำ‘ตั๋วเดือน’ กลับมาใช้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคลง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สภาองค์กรของผู้บริโภค ชงบอร์ดฯ BTS วอนนำ‘ตั๋วเดือน’ กลับมาใช้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคลง

จากกรณีที่รถไฟฟ้าสายสีเขียว (บีทีเอส) ออกประกาศแจ้งผู้ใช้บริการว่าจะยกเลิกโปรโมชันเที่ยวเดินทาง 30 วัน และสามารถซื้อหรือเติมเที่ยวเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2564 เป็นวันสุดท้าย ขณะเดียวกันสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าการยกเลิกดังกล่าวกระทบผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จึงเสนอให้รัฐเจรจากับเอกชนควบคุมราคาให้เหมาะสม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วนั้น


คุณสารี อ๋องสมหวัง
เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุว่า การยกเลิกโปรโมชันดังกล่าวส่งผลกระทบกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยเฉพาะวัยทำงานที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจำ และจากบทความ ‘การยกเลิกตั๋วรายเดือน BTS ที่มาที่ไป และการแก้ไข’ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้กล่าวถึงโปรโมชั่นตั๋วเที่ยวเดินทาง 30 วัน โดยสรุปว่า ตั๋วเที่ยวเดินทางลักษณะนี้ทำให้ผู้ใช้บริการจ่ายค่าโดยสารลดลง และยังลดเวลาในการต่อคิวแลกบัตรโดยสารเที่ยวเดียวหน้าสถานีอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นราคาค่าโดยสารเฉลี่ยยังถูกลงอยู่ที่ 26 บาทต่อเที่ยวเมื่อใช้ตั๋วรายเดือน


“สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอให้คณะกรรมการบริหารของบีทีเอสเปลี่ยนการตัดสินใจและเข้ามาแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ผู้บริโภค โดยการนำโปรโมชันเที่ยวเดินทาง 30 วันกลับมาดังเดิม เนื่องจากผู้บริโภคมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการรถไฟฟ้าสายดังกล่าวอยู่ อีกทั้งตั๋วเดือนยังช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดค่าโดยสารลงได้อีก” เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า ถือเป็นโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งรัฐต้องจัดให้กับประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ และในมาตรา 56 ระบุว่า รัฐต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการ ดํารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น