ส.แม่บ้านตำรวจจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

ส.แม่บ้านตำรวจจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ...D


สมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ ในโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดงานและคุณนิภาพรรณ สุขวิมล อุปนายกสมาคมแม่บ้าน ตำรวจ ที่ปรึกษาโครงการปันรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด


คุณนิภาพรรณ สุขวิมล อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า “การจัดการอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ต่อยอดจากโครงการปันรักษ์ คาเฟ่ ร้านกาแฟที่สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การสร้างความรู้ให้แม่บ้านตำรวจที่มีความสามารถในการทำขนม เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคในการทำขนม เป็นช่องทางในการส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมและหารายได้พิเศษช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจ โดย สามารถส่งขนมให้ร้านปันรักษ์ คาเฟ่ ภายใต้ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร. ณนนท์ แดงสังวาลย์ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร และบริษัท อุตสาหกรรมนม ไทย จำกัด ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ จะจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่แม่บ้านตำรวจ ทั่วทุกภาค รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในภาคต่างๆ เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ต่อไป


ร้านปันรักษ์ และ ร้านปันรักษ์ คาเฟ่ เป็นร้านกาแฟที่สร้างจากความตั้งใจ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ มีเครื่องดื่ม กาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ โดย กาแฟที่ใช้เป็นกาแฟจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 ที่ปลูกจากดอยสูง “บ้านสามหมื่น” อำเภอ เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว และรอยยิ้มของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 และชุมชนใกล้เคียง ในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าที่วางจำหน่ายเปนผลิตภัณฑ์คุณภาพของที่ระลึก ของขวัญ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีประจำจังหวัด จากครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ เพื่อให้ ครอบครัวตำรวจมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตำรวจ และครอบครัวตำรวจต่อไป ปัจจุบัน มี 3 สาขา ได้แก่ ปันรักษ์ คาเฟ่ สาขาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สาขากองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน และสาขากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทั้งนี้ จะมีการขยายสาขาไปยังภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad