พม. หนุน ศพอส. สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว มอบประกาศฯหลักสูตรเบื้องต้น 18 ชม. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566

พม. หนุน ศพอส. สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว มอบประกาศฯหลักสูตรเบื้องต้น 18 ชม.


เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 66  เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อเสริมพลังครอบครัว "สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว" พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง จำนวน 50 ราย และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2566  นอกจากนี้ ได้มอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ  เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก และกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ)  อีกทั้งรับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและทุกวัย  จากงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง พม. พร้อมนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  และคณะผู้บริหารกระทรวง พม.  นายสิทธิเดช ประจญมาร ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถิ่น หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดแพร่ และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านถิ่นม่วนใจ วัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และโรงเรียนผู้สูงอายุ  ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยมีการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน สำหรับพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีการจัดอบรม อพม. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 เพื่อเป็นเครือข่ายของ กระทรวง พม. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 มิติ  แบบพุ่งเป้าสำหรับกลุ่มเปราะบางทั้งด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยร่วมขับเคลื่อนการทำงานกับภาคีเครือข่ายและศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลตำบลบ้านถิ่นและผู้นำท้องถิ่น
นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อเสริมพลังครอบครัว "สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว" เป็นโครงการที่กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดแพร่ เนื่องจากมีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดลำปาง ซึ่งวันนี้ได้มาเห็นกิจกรรมของอาสาสมัคร มีการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ และมี อสม. เข้ามาดูแลด้านสุขภาพ ซึ่งกระทรวง พม. ทำงานเพียงลำพังไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายในชุมชน สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติ อย่างด้านสังคม ต้องดูไปถึงความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและความสามารถในการทำกิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ ต้องมองถึงเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุ ต้องทำให้มีอาชีพ ส่งผลให้เกิดความสุขในการดำรงชีวิต ด้านเทคโนโลยี ต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันเทคโนโลยีและไม่ตกเป็นเหยื่อ ด้านสภาพแวดล้อม ต้องมีการเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น ซึ่งวันนี้ เราต้องการให้สังคมคำนึงถึงตรงนี้ ซึ่งตำบลบ้านถิ่นสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็ง  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น