พก. ร่วมแถลงข่าวการจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 26 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

พก. ร่วมแถลงข่าวการจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 26


เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 66  เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน และพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 26 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 - 26 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจแก่คนพิการทางการเห็นทั่วประเทศให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้าเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ กระแสหลักของประเทศอย่างยังยืน ในรูปแบบ Onsite และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Conference) และ YouTube ช่อง Tab Channel โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จำนวนกว่า 1,300 คน


ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี นิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ โอกาส ความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในสังคม รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนพิการทางการเห็นทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad