สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ จัดโบว์ลิ่งการกุศล กลิ้งเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ จัดโบว์ลิ่งการกุศล กลิ้งเพื่อน้อง ครั้งที่ 4


สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโบว์ลิ่งการกุศล กลิ้งเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 เพื่อนำรายได้หลักหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนกิจกรรมให้การสงเคราะห์โรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นกันดาร

การจัดโบว์ลิ่งกลิ้งเพื่อน้องได้รับเกียรติจาก พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานพิธี โดยมี ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ เป็นประธานดำเนินงาน มีทีมโบว์ลิ่งเข้าร่วมแข่งขันกว่า 60 ทีม และมีการมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมงาน อาทิ รางวัลแต่งกายเข้าธีมงาน, ขวัญใจกลิ้งเพื่อน้อง และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย จากผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน


มีผู้เข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิ รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ, ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี,พล.อ.ต.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์, ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร, พล.อ.ต. สงัด โรงสะอาด, คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์, พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล, คุณนภา วิจิตรเขื่อนขันท์, ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี, คุณสริยา สวายุ, คุณรุ่งทิวา ศรีวรกุล และคุณมรกต โชติกุล

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ : ทีมคุณเกรียงศักดิ์-คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไป : ทีมนะจ๊ะ นะจ๊ะ (คุณวิโรจน์ ดิษยบุตร, คุณโชคชัย วิรุฬห์สวรรยา)
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย : ทพ.ประสาธน์ชัย โพธิปฐม
รางวัลชนะเลิศ ประภทบุคคลหญิง : นส.ไพจิตร อาจหาญ


ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2514 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมไว้ในพระอุปถัมภ์ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มและชาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพัน และมีชื่อสมาคมใหม่ว่า "สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปเพื่อสนองพระดำริ ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการศึกษา, ช่วยเหลือสถานศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาในชนบทที่ห่างไกล และสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย

การดำเนินงานของสมาคมฯ ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือ และให้การสงเคราะห์นักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ที่ห่างไกล

เช่นให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ปรับปรุงถาวรวัตถุ อาทิ สร้างอาคารอเนกประสงค์ ห้องเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องสุขา, มอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา คอมพิวเตอร์ จักรยาน เครื่องอุปโภคบริโภค, บริการตัดผมให้แก่นักเรียน ครู และประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของไทย พร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม อาทิ บริจาคทุนทรัพย์ บริจาคหนังสือ หรือให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่

เลขที่ 183 สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หรือบริจาคผ่านบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 33 (บางกะปิ)
ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 003-2-63516-6
(ใบเสร็จของสมาคมฯ สามารถลดหย่อนภาษีได้ องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 147)
www.promothaieducation.org
Email : helpthaistudent@gmail.com
https://www.facebook.com/helpthaistudent


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad