สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จากนั้นได้ร่วมประชุมการเยี่ยมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เยี่ยมการเปิดภาคเรียนดังกล่าว

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น