พม. รับมอบชุดตรวจ ATK 3,000 ชุด คัดกรองโควิด-19 เชิงรุก จากบริษัทปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

พม. รับมอบชุดตรวจ ATK 3,000 ชุด คัดกรองโควิด-19 เชิงรุก จากบริษัทปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด


เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในการรับมอบชุดตรวจ ATK ( Antigen Test Kit ) จำนวน 3,000 ชุด จากคุณปารมี สินธุเสก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมรับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.นายอนุกูล กล่าวว่า ตนในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอขอบคุณ บริษัท ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกับภารกิจของกระทรวง พม. โดยตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ มีความตื่นตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบสังคม ด้วยการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้ได้รับมอบชุดตรวจ ATK เพื่อให้กระทรวง พม. นำไปมอบให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส ทั้งนี้ กระทรวง พม. ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อสังคมหรือทำงานด้านสังคมได้เพียงลำพัง เนื่องจากบางสถานการณ์ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างแท้จริง ซึ่งวันนี้ นับเป็นแบบอย่างที่สำคัญที่จะให้ภาคธุรกิจเอกชนและภาคส่วนอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคมด้วยกัน
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad