ครม.เห็นชอบมาตรการปกป้องพิเศษสินค้ามะพร้าวปี64 เก็บภาษีนำเข้า 72% หากนำเข้าเกินโควต้า - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ครม.เห็นชอบมาตรการปกป้องพิเศษสินค้ามะพร้าวปี64 เก็บภาษีนำเข้า 72% หากนำเข้าเกินโควต้า


เมื่อวันที่ 5 ตค. 64นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สืบเนื่องจากปริมาณมะพร้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้ามะพร้าวภายใต้มาตรการปกป้องพิเศษ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้ามะพร้าวได้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุดิบป้อนโรงงานเพียงพอ และที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวภายในประเทศ วันนี้ ครม.จึงมีมติเห็นชอบมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภายใต้ความตกลงการเกษตรของ WTO และความตกลง FTA สำหรับการนำเข้าสินค้ามะพร้าว ปี 2564 ตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เพื่อป้องกันการนำเข้ามะพร้าวมากเกินไปจนกระทบเกษตรกร โดยในปี 2564 ได้กำหนดปริมาณนำเข้ามะพร้าว (Trigger Volume) ห้ามเกิน 311,235 ตัน หากนำเข้ามะพร้าวรวมกันเกินกว่าปริมาณ Trigger Volume ที่กำหนดไว้ ให้กรมศุลกากรจัดเก็บภาษีในอัตราเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72 (เท่ากับอัตราปี 2563) จากอัตราภาษีปกติร้อยละ 54 สำหรับการนำเข้ามะพร้าวภายใต้ความตกลง WTO นอกโควตา และอัตราร้อยละ 0 สำหรับการนำเข้ามะพร้าวภายใต้ความตกลง FTA

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการบริหารการนำเข้ามะพร้าวช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564 โดยจัดสรรปริมาณนำเข้ามะพร้าวให้ผู้ประกอบการ 15 ราย ปริมาณรวม 78,477 ตัน เป็นการเข้าในอัตรา 1 : 2.5 คือ นำเข้า 1 ส่วน ต่อการรับซื้อมะพร้าวในประเทศ 2.5 ส่วน ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มจากอัตราส่วนก่อนหน้า 1 : 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้มะพร้าวในประเทศเพิ่มขึ้น

การใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) สำหรับสินค้ามะพร้าวนี้ จะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตในประเทศและความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมมะพร้าวแปรรูป เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านราคาต่อเกษตรกร และเป็นการบริหารจัดการวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปให้มีเพียงพอและสม่ำเสมอ” นางสาวรัชดากล่าว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น