ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวเพื่ออาหารกลางวัน”ของนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 3 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวเพื่ออาหารกลางวัน”ของนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 3


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 64 นายสมหมาย โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประธานเปิดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวเพื่ออาหารกลางวัน” ชมการแสดงรำกระทบไม้ของนักเรียนชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยงของนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า พร้อมลงแปลงนาเกี่ยวข้าวไร่ และหว่านแหจับปลา ร่วมกับนางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสราพร เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน อีกทั้งได้พบปะพูดคุยกับคณะครู ผู้ปกครอง ให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 2 ห้องเรียนสาขา

โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเกาะแก่ง ของเขื่อนวชิลงกรณ ที่เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ การสัญจรเพื่อเข้าถึงโรงเรียนต้องผ่านทางน้ำเท่านั้น จึงทำให้มีความยากลำบากในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนแห่งนี้จึงได้มีการผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันขึ้นเองอย่างครบวงจร ทั้งการปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัว ผักริมรั้ว เพาะเห็ด เลี้ยงปลา ไปจนถึงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นอกจากเป็นอาหารกลางวันแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน จากการจำหน่ายผลผลิตเหล่านี้ให้กับชุมชน
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น