'วราวุธ' รมว.พม. เตรียมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ที่ จ.หนองบัวลำพู...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

'วราวุธ' รมว.พม. เตรียมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ที่ จ.หนองบัวลำพู...S


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2566 โดยพรุ่งนี้ (3 ธ.ค. 66) เวลา 10.30 น. ตนจะเดินทางถึง ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เพื่อติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราว บริเวณโรงเรียนบ้านหนองกรุงศรีโพธิ์ศรีสมพร โดยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จะรายงานผลและแผนการช่วยเหลือเยียวยา กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู และทีม พม.หนึ่งเดียว จะนำเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กประถมวัยด้วยการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอรี่ ซึ่งการเรียนแบบมอนเตสซอรี่ จะเน้นการสอนเด็กแบบคละอายุ ให้ช่วงอายุห่างกันประมาณ 3 ปี มีทั้งเด็กที่อายุมากกว่า เท่ากัน และน้อยกว่า ได้เรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กช่วยเหลือกัน ไม่มีการแข่งขันกันในห้องเรียน พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอรี่

นอกจากนี้ จะพบปะเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง พร้อมเยี่ยมชมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “บ้านรัตนาภา สัญจร” โดยสาธิตการทำอาหาร ขนม การให้บริการเสริมสวยสตรี โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น และเยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อาทิ การตัดเย็บผ้า ทอผ้า ของเครือข่ายผู้สูงอายุ และคนพิการ

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า จากนั้น ในช่วงบ่าย จะพบปะเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเวลา 15.20 น. ตน พร้อมคณะ จะเดินทางถึงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.นาพู่ (ศพอส.) อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ทั้งนี้ จะมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.นาพู่ และมีการรับมอบผ้าห่มจากมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จำนวน 200 ผืน เพื่อส่งมอบให้แก่ตัวแทนผู้สูงอายุ การมอบทุนการศึกษาให้เด็กและครอบครัวยากจน จำนวน 50 ทุน และเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยแก่ครัวเรือนเปราะบาง 70 ครอบครัว จากนั้น จะพบปะพูดคุยให้กำลังใจเด็ก ครอบครัว และผู้สูงอายุ และชมกิจกรรมของผู้สูงอายุ 2 ห้องเรียน ได้แก่ 1. ห้องสมุด กิจกรรมเล่นเกมป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และ 2. ห้องคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนาพู่ หลักสูตร“อุ่นใจไซเบอร์” จาก เอไอเอส พร้อมปลูกต้นลำดวน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ ศพอส.นาพู่ อีกทั้ง เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานผู้สูงอายุ (1ศพอส. 1ซอฟพาวเวอร์)

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภารกิจในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ตนจะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/ 2566 ที่โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จ.หนองบัวลำภู จากนั้นในช่วงบ่าย ตนพร้อมคณะ เดินทางไปลงพื้นที่ ณ นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนิคมสร้างตนเอง 3 แห่ง ได้แก่ 1) นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2) นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง และ 3) นิคมสร้างตนเองโนนสัง เพื่อร่วมปลูกต้นรัง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมมอบรถโยก - รถเข็น ให้สมาชิกนิคมฯ ซึ่งเป็นคนพิการ และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาสังคม พร้อมทั้งพบปะกลุ่มสมาชิกนิคมฯ และสมาชิกโครงการบีซีจี#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม.หนึ่งเดียว #พม #หนองบัวลำภู #อุดรธานี #ครมสัญจร #อุทัยสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad