พม. หนุนนโยบาย  “พม.หนึ่งเดียว” ทำงานเชิงรุก บูรณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ที่ จ.เพชรบุรี...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พม. หนุนนโยบาย  “พม.หนึ่งเดียว” ทำงานเชิงรุก บูรณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ที่ จ.เพชรบุรี...D


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงกลุ่มเป้าหมายและเชิงประเด็น ภายใต้นโยบายกระทรวง พม. "พม.หนึ่งเดียว" "Together Possible” ที่มุ่งเน้นการเสริมพลัง สร้างโอกาส และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ร่วมกับทีม พม.หนึ่งเดียว จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี จากนั้น ได้เดินทางไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีและในโอกาสนี้ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับภารกิจการช่วยเหลือดูแลและพัฒนากลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. 

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส # #จังหวัดเพชรบุรี #พม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad