“วราวุธ” รมว.พม. เผย ทีม พม.หนึ่งเดียว จ.ปัตตานี - นราธิวาส ลุยช่วยกลุ่มเปราะบางประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ เตรียมงบฟื้นฟู...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

“วราวุธ” รมว.พม. เผย ทีม พม.หนึ่งเดียว จ.ปัตตานี - นราธิวาส ลุยช่วยกลุ่มเปราะบางประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ เตรียมงบฟื้นฟู...S
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของกระทรวง พม. ในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. ได้รายงานว่า จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส หน่วยงานทีม พม.หนึ่งเดียว ในส่วนของศูนย์ สถาน บ้าน นิคม ที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง พม. ได้ร่วมกันลงทุกพื้นที่แบบ 100% และได้เตรียมพื้นที่ที่สามารถรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ ขณะนี้ ได้มีการเคลื่อนย้ายจากที่พักอาศัยให้มาอยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. ในพื้นที่ที่ไม่ถูกน้ำท่วม และมีการตั้งครัวกลางสำหรับทำอาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม รวมถึงมีการแจกจ่ายถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และได้มีการเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชน พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจพี่น้องประชาชนอีกด้วย เพราะนอกจากการดูแลทางด้านกายภาพแล้ว การดูแลทางด้านจิตใจก็สำคัญ โดยเข้าไปพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที แต่อย่างน้อย สามารถเป็นที่ระบายความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อลดความตึงเครียดได้


นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. สำรวจในแต่ละพื้นที่ว่ามีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยอย่างไร ซึ่งกระทรวง พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะมีงบประมาณในการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ขอกำชับให้ทั้ง 3 หน่วยงาน เตรียมเรื่องงบประมาณให้พร้อม และจะต้องมีการสำรวจความเสียหาย เมื่อน้ำลด ซึ่งพื้นที่ภาคใต้มีลักษณะทางกายภาพเฉพาะ จะเกิดสถานการณ์น้ำเข้ามาท่วมอย่างเร็ว และน้ำออกไปเร็ว จะไม่อยู่นาน ฉะนั้น อีกไม่นานน้ำจะลด และสิ่งที่สำคัญคือการฟื้นฟูเยียวยา ทั้งเรื่องการซ่อมแซมบ้าน การฟื้นฟูอาชีพ และการเยียวยาทางด้านจิตใจ


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการซ่อมแซมบ้าน กระทรวง พม. มีงบประมาณจำกัด จึงทำให้ทำเท่าที่ทำได้ หากประชาชนหรือภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธา มีความประสงค์ร่วมสมทบทุน สามารถติดต่อมาได้ที่ กระทรวง พม. โดยศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน หรือ ศรส. ผ่านฮอตไลน์ สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม. #น้ำท่วมภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad