พม. รับมอบอาหารแช่แข็ง - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มูลค่ากว่า 1.6 แสนบาท ช่วยกลุ่มเปราะบางให้อิ่มท้อง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พม. รับมอบอาหารแช่แข็ง - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มูลค่ากว่า 1.6 แสนบาท ช่วยกลุ่มเปราะบางให้อิ่มท้อง


เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 66 เวลา 10.00 น. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานรับมอบอาหารพร้อมทานแช่แข็ง จำนวน 3,000 ถาด และอาหารแห้ง (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) จำนวน 22 ลัง รวมมูลค่า 162,757.70 บาท จากมูลนิธิ เชฟแคร์ส ร่วมกับมูลนิธิ วีวี แชร์ พร้อมทั้งรับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากมูลนิธิ วีวี แชร์ นำโดย นางมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ เชฟแคร์ส และนางศรินทร เมธีวัชรานนท์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการและเหรัญญิก มูลนิธิ วีวี แชร์ พร้อมคณะ เพื่อมอบให้กระทรวง พม. นำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมรับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
นายธเนศพล กล่าวว่า ในนามของกระทรวง พม. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิ เชฟแคร์ส และมูลนิธิ วีวี แชร์ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยได้มอบอาหารพร้อมทานแช่แข็งและอาหารแห้ง เพื่อให้กระทรวง พม. นำไปช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. ตั้งแต่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มสตรี และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้
ทั้งนี้ สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. โทร 0 2659 6419 อีเมล์ : donation.mso@m-society.go.th และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #ศูนย์รับบริจาคพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad