"วราวุธ"รมว.พม. ห่วงใยพี่น้องชาวใต้ประสบอุทกภัย กำชับ ปลัด พม. เร่งทุกหน่วยงานเข้าช่วยกลุ่มเปราะบางโดยด่วน...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

"วราวุธ"รมว.พม. ห่วงใยพี่น้องชาวใต้ประสบอุทกภัย กำชับ ปลัด พม. เร่งทุกหน่วยงานเข้าช่วยกลุ่มเปราะบางโดยด่วน...S


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทั้งนี้ จึงได้สั่งการด่วนให้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ซึ่งเย็นวันนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัด พม. ได้ประชุมหารือด่วนกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงนายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับจังหวัดยะลา ขณะนี้ เกิดความเสียหายวงกว้างในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา บันนังสตา ยะหา ธารโต รามัน และกาบัง รวม 20 ตำบล 50 หมู่บ้าน จำนวน 416 ครัวเรือน 1,485 คน โดยมีบ้านเรือนเสียบางส่วน 1 หลัง อพยพ 44 ครัวเรือน 155 คน ถนนเสียหาย 24 สาย และสะพานเสียหาย 1 แห่ง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานทีม พม.หนึ่งเดียว ในพื้นที่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดในระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การหารายได้ และการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย อีกทั้งเร่งสำรวจครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการประสบภัยน้ำท่วม สำหรับการเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ผ่าน สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น