ก.แรงงาน – Nexter Digital ยกระดับช่างก่อสร้าง-ไฟฟ้า พ่วงแพลตฟอร์ม “คิวช่าง” สะดวกใช้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

ก.แรงงาน – Nexter Digital ยกระดับช่างก่อสร้าง-ไฟฟ้า พ่วงแพลตฟอร์ม “คิวช่าง” สะดวกใช้


กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท เน็กซเตอร์ดิจิตอล จำกัด ยกระดับช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า เป้าหมาย 240 คน ในพื้นที่ 14 จังหวัด พร้อมอัปเกรด “คิวช่าง” แพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ

วันที่ 15 กันยายน 2564 กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ ระหว่าง นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ นายศานิตย์ ภู่บุบผา กรรมการผู้จัดการบริษัท เน็กซเตอร์ดิจิตอล จำกัด โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายศรัณวิศว์ ภักดีนอก ผู้บริหารคิวช่าง บริษัท เน็กซเตอร์ดิจิตอล จำกัด เป็นพยานในการลงนาม ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาชีพช่างก่อสร้าง และช่างไฟฟ้าให้มีทักษะสูงได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน


นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมไทยมีความสุข คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “รวมไทยสร้างชาติ” โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพแรงงาน ส่งเสริมมาตรฐาน และทักษะในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการทำงาน มีการนำระบบอัตโนมัติมาทดแทนแรงงานมนุษย์ ระบบอัจฉริยะจะถูกนำมาใช้ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาเรื่อง New S-curve และ Thailand 4.0 รวมถึงการทำงานรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นและต้องใช้ความรู้และใช้ทักษะที่สูงขึ้น ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่ามีเป้าหมายและกลไกการบูรณาการภารกิจร่วมกัน ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท เน็กซเตอร์ดิจิตอล จำกัด เพื่อยกระดับโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ช่างก่อสร้าง และช่างเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพ ผ่านแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ปี 2564 กพร. ได้ร่วมกับ บริษัท เน็กซเตอร์ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นผู้ให้บริการซ่อมแซมติดตั้งด้านก่อสร้าง ไฟฟ้า และประปาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภายใต้แอปพลิเคชัน “คิวช่าง” ซึ่งบริการผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่ช่างที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ในพื้นที่ 16 จังหวัด มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 84 คน และมีสนใจเข้าร่วมกับแอปพลิเคชัน “คิวช่าง” เพื่อให้บริการประชาชน จำนวน 47 คน โดยช่างเหล่านี้เป็นช่างคุณภาพเกรดเอ สามารถรับงานช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศ มีรายได้กว่า 80,000 บาทต่อเดือน


ทั้งนี้ ปี 2565 จะร่วมกันดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างประปาและสุขภัณฑ์ ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่สนใจสมัครใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม “คิวช่าง” เชื่อมโยงแอปพลิเคชัน “รวมช่าง” กับ “คิวช่าง” ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกำหนดแผนฝึกอบรมออนไลน์เพื่อรับงานกับแอปพลิเคชัน “คิวช่าง” ให้แก่ช่างฯ เป้าหมาย 240 คน ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต และชลบุรี สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ตามจังหวัดที่ระบุข้างต้น หรือสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น