ศบศ.เล็งประกาศส่งเสริมท่องเที่ยวปี65 พลิกโฉมประเทศไทย รองรับเศรษฐกิจหลังโควิด-19 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ศบศ.เล็งประกาศส่งเสริมท่องเที่ยวปี65 พลิกโฉมประเทศไทย รองรับเศรษฐกิจหลังโควิด-19


เมื่อวันที่30 กย. 64 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ VDO Conference สรุปสาระสำคัญดังนี้

รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ ขณะนี้ก็เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมที่เข้ามาซ้ำเติม เพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนของประชาชน ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งมาตรการเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง มาตรการการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจ ผ่านโครงการสินเชื่อฟื้นฟู และโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ รวมไปถึงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Phuket Sandbox” เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่าย ทำให้สามารถผลักเม็ดเงินเข้าสู่ระบบช่วยพยุงเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน รัฐบาลเน้นการรักษาการจ้างงานและมาตรการการจ้างงานใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม และยังไม่มีการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ ขณะเดียวกัน ก็ต้องการเห็นคนไทยมีงานทำ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพื่อรักษาระดับการจ้างงานให้ธุรกิจเอกชนด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ต้องดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง ตรงความต้องการของภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รัฐบาลก็ต้องหาทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยรูปแบบและแนวทางใหม่ ๆ เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การท่องเที่ยวปลอดภัยในประเทศไทย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางลงพื้นที่ต่อเนื่อง พบเห็นประชาชนลำบาก ทำให้รัฐบาลต้องเร่งทำงานให้ดีขึ้น ทั้งการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ยกระดับฝีมือแรงงาน รวมทั้งปลดล็อกกฎหมายที่ล้าหลัง โดยเฉพาะโลกหลังยุคโควิด-19 จะมีการแข่งขันกันอย่างสูง จึงอยากฝากให้ทุกส่วนราชการช่วยกันหาแนวทางใหม่ ๆ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากมาตรการรัฐในรูปแบบเดิม เช่น การจ่ายเงิน การเยียวยา ทั้งนี้ ประชาชนต้องได้รับประโยชน์มากขึ้น มีการพัฒนา สามารถพึ่งพาตนเอง วันนี้นายกรัฐมนตรีต้องการพลิกโฉมประเทศไทยทุกมิติ หลายอย่างที่รัฐบาลดำเนินการวันนี้ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อาจจะไม่เห็นผลทันที แต่จะส่งผลระยะยาวเพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับมติที่ประชุมเห็นชอบวันนี้ ได้แก่ 1) เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มธุรกิจ 2) เห็นชอบหลักการแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐ โดยการขยายผลและพลิกโฉมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย และการประกาศส่งเสริมท่องเที่ยว 2565 Amazing ยิ่งกว่าเดิม (Visit Thailand 2022 Now Even More Amazing Thailand Has It All)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น