ปลัดกทม. ติดตามความก้าวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา คืบหน้าแล้วกว่า 90% - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

ปลัดกทม. ติดตามความก้าวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา คืบหน้าแล้วกว่า 90%


 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น.  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคก หนอง นา และเกี่ยวข้าว ณ บริเวณริมถนนพุทธมณฑล สาย 3 ตัดกับถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนา โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสำนักงานเขตทวีวัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมคณะกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร บนพื้นที่ 15 ไร่ โดยจัดสร้างในพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่กรุงเทพมหานครกำลังจัดสร้าง ประกอบไปด้วย แปลงนา บ่อน้ำ แปลงไม้ดอกนานาชนิด แปลงปลูกพืชสมุนไพร และแปลงผักเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงปลา รวมทั้งมีการปลูกพืชในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พรรณพืช โดยในวันนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการดำนาข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 ซึ่งเป็นข้าวจ้าวที่มีความหอม นุ่ม คล้ายข้าวหอมมะลิ ปลูกต้นจันอิน จำนวน 5 ต้น ซึ่งจันอินเป็นต้นไม้โบราณที่ปัจจุบันใกล้จะสูญพันธุ์ และเป็นไม้ผลที่มีลักษณะเฉพาะ โดยต้นเดียวกันสามารถออกผลได้ 2 แบบ ผลลูกกลมป้อมขนาดใหญ่เรียกว่า "ลูกอิน" ผลลูกแบนและแป้นขนาดเล็กเรียกว่า "ลูกจัน" นอกจากนี้ ได้ให้อาหารปลา เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง การเลี้ยงไก่ เป็ด กุ้งฝอย หอยขม หอยปัง รวมถึงแปลงผักชนิดต่าง ๆ ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจได้เร็ว ๆ นี้สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตัดถนนอักษะ เขตทวีวัฒนา ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 21 เม.ย.64 ดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 1,400 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมจัดทำคลองไส้ไก่เพื่อนำน้ำในบ่อไปหล่อเลี้ยงแปลงนา จัดทำแปลงผักอินทรีย์ชนิดต่างๆ มีพื้นที่โดยประมาณ 3.5 ไร่ จัดสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดไข่ จำนวน 1 โรง จัดสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดต่างๆ รวมทั้งจัดทำบ่อซีเมนต์สาธิตการเลี้ยงหอยขม หอยปัง กุ้งฝอย และปูนา จัดทำแปลงนา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 3.5 ไร่ ได้ดำเนินการปักดำพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 โดยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการทำกิจกรรม และกำหนดการเก็บเกี่ยวในวันที่ 19 ก.ย.64 รวมอายุพันธุ์ข้าว 120 วัน (เพาะพันธุ์ต้นกล้า 13 วัน และ เริ่มดำถึงเก็บเกี่ยว 107 วัน) การปลูกไม้ยืนต้น ทำการปลูกยางนา 310 ต้น ชะแมบทอง 340 ต้น ไผ่เลี้ยง 359 ต้น ต้นหว้า 13 ต้น และหญ้าแฝก 13,000 ต้นส่วนระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 โดยขยายพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงนาอีก 5 ไร่ แปลงข้าวโพด 2 ไร่ บ่อน้ำและคลองโดยรอบแปลงนาพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เตรียมพร้อมเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้เบญจพรรณชนิดต่างๆ เช่น ยางนา ประดู่ พะยูง พะยอม มะฮอกกานี แคนา รวมประมาณ 3,000 ต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนาพื้นที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ต.ค.64
--------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น