MBKจับมือสภากาชาดไทย ชวนรวมพลังเป็น “ผู้ให้" บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติเลือดขาดแคลนทั่วประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

MBKจับมือสภากาชาดไทย ชวนรวมพลังเป็น “ผู้ให้" บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติเลือดขาดแคลนทั่วประเทศ


จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนมาบริจาคโลหิตน้อยลง แต่การใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยยังมีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลให้โลหิตไม่เพียงพอ จนเกิดวิกฤติการขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ


ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพื่อให้พียงพอต่อการนำไปช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้ ปริมาณโลหิตในคลังกำลังขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่มีความจำเป็นใช้โลหิตในการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน ที่บริเวณ ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมเป็น “ผู้ให้” ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วปสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีประชาชนทั่วไป พนักงาน พระสงฆ์ กลุ่มพนักงานจิตอาสา MBK Spirit และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตร้อยกว่าราย แต่สามารถบริจาค ได้ทั้งสิ้น 81 ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับ 81 ยูนิต

ทั้งนี้ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกไตรมาส โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ในเวลา 08.30 - 22.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น