ครม. เห็นชอบแผนจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 จาก บริษัท AstraZeneca ในปี 65 จำนวน 60 ล้านโดส - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

ครม. เห็นชอบแผนจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 จาก บริษัท AstraZeneca ในปี 65 จำนวน 60 ล้านโดส

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับปี 2565 จากบริษัท AstraZeneca และเห็นชอบการลงนามในสัญญาซื้อระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท AstraZeneca และอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว

"ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งความจำเป็นเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม สำหรับปี 2565

โดยมีแผนการส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ในปี 2565 ภายในไตรมาสแรก จำนวน 15 ล้านโดส ไตรมาสที่สอง จำนวน 30 ล้านโดส และไตรมาสที่สาม จำนวน 15 ล้านโดส" นายธนกร กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น