กรมเจ้าท่า เตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น "เตี้ยนหมู่" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

กรมเจ้าท่า เตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น "เตี้ยนหมู่"


เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคมและนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ร่วมแถลงข่าว สถานการณ์และการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับอุทกภัยในภาคคมนาคม ของกรมเจ้าท่า ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม มีรายละเอียดดังนี้

กรมเจ้าท่า ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชั่น "เตี้ยนหมู่"โดยระดมกำลังพล และอุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานในภาคปกติสนธิกำลังเฉพาะกิจ ร่วมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ประจำพื้นที่เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 - 7 และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1- 8

1. ตั้งศูนย์อำนวยการฯ พร้อมศูนย์อำนวยความสะดวก จำนวนรวมทั้งสิ้น 56 จุด

2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 252 นาย

3. เตรียมความพร้อมทางรถ จำนวนรวมทั้งสิ้น 81 คัน / ทางเรือท้องแบนที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2554 จำนวน 28 ลำ และเรือกรมเจ้าท่าอีก 36 ลำ เพื่อออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย

4. จัดชุดถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด อาหาร จำนวน 300 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 3,060 ขวดแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงจุดอำนวยความสะดวกที่ส่วนราชการจัดไว้

5. กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น"เดี้ยนหมู่" ในพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบ อยู่ เนื่องจากยังคงมีฝนตกอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ รวมถึง

มวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ประกอบด้วย

- เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก

- เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

- เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ในส่วนของเจ้าท่าภูมิภาคอื่น ๆ และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 - 8 ได้มีการเตรียม

ความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งร่วมบูรณาการการช่วยเหลือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่หรือได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน เจ้าหน้าที่

พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือได้ทันที
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 204/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในช่วงระดับน้ำสูงกว่าปกติ ในแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ เขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยาปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ในช่วงระดับน้ำสูงกว่าปกติ และให้เดินเรือกลางแม่น้ำ ลำคลอง พร้อมลดความเร็วเรือลง เพื่อมิให้คลื่นทำความเสียหายแก่บ้านเรือน หรือ

ทรัพย์สินของประชาชน โดยให้ผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศฯ นี้ และเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่

กรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท และยึดใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือฯ

ทั้งนี้ ภายหลังอุทกภัย กรมเจ้าท่า จะดำเนินการสำรวจแม่น้ำ ลำคลองที่เกิดการตื้นเขินจากอุทกภัย เพื่อวางแผนการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ หากประชาชนพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเจ้าท่าในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่า ได้ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า (www.md.go.th) FACEBOOK ประชาสัมพันธ์เจ้าท่า, Page กรมเจ้าท่า, Twitter เจ้าท่า, IG กรมเจ้าท่า YouTube กรมเจ้าท่า และTikTok กรมเจ้าท่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น