พม.จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนอาชีพบัตเลอร์ เป็น Soft Power สร้างโอกาสทำงานต่างประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พม.จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนอาชีพบัตเลอร์ เป็น Soft Power สร้างโอกาสทำงานต่างประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น.ว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์ (Butler) มืออาชีพ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและถุงมือบัตเลอร์ให้กับผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 20 คน โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ณ ห้องกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นายจุติ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ (Butler) เพื่อการประกอบอาชีพ เป็นการส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ ที่เป็นอาชีพขาดแคลนซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการสูง และสามารถสร้างรายได้ดีอย่างมั่นคง โดยมีผู้ผ่านการอบรม 2 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 41 คน และปี 2565 กระทรวง พม. โดย สค. ได้ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์ (Butler) มืออาชีพ เป็นการต่อยอดความรู้ เทคนิค และทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประกอบอาชีพในเส้นทางของบัตเลอร์ ได้แก่ Butler Mindset ความต้องการและความคาดหวังเพื่อการสร้างการบริการที่เหนือความคาดหมาย ขอบข่ายบัตเลอร์มืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสู่มืออาชีพ มารยาทสังคมและการเข้าสังคมชั้นสูง อาหารและเครื่องดื่มและการบริการอาหารสำหรับชนชั้นสูง และการดูแล Luxury Brand ตลอดจนการดูแลเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานบัตเลอร์ 

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้ที่เคยสมัครและเคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ (Butler) เพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 14 คน ประชาชนและบุคลากรด้านการบริการ จำนวน 6 คน โดยมีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น Partner ที่ดีและมีคุณภาพ ที่สนับสนุนการอบรมตั้งแต่การวางระบบวิชาในการเรียนการสอน การประสานเครือข่ายวิทยากรที่มีคุณภาพ การคัดสรรกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนความเอาใจใส่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้มงวดในการประเมินผล

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ เป็นวันแสดงผลสัมฤทธิ์ของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ๆ ที่มีรายได้สูงและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งอาชีพบัตเลอร์ เราได้ทำเป็นมืออาชีพ และเป็นทูตของประเทศไทยในความเป็นไทย ซึ่งสอดคล้องกับ Soft Power คือมหาอำนาจทางวัฒนธรรมอันเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยที่จะสามารถสร้างรายได้และสร้างงานให้กับคนทั้งประเทศได้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเราได้ทำงานกับทุกกระทรวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่สามารถสร้างชื่อเสียง สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม อาชีพบัตเลอร์ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการทำงานต่างประเทศ และโอกาสของประเทศไทยที่เป็นประเทศที่น่าอยู่ให้ชาวต่างชาติอยากมาใช้ชีวิตเกษียณ ดังนั้น จะเป็นการสอดรับและสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจนี้ให้ดำเนินไปได้อย่างดี อีกทั้งเป็นการสร้างความยั่งยืนในเรื่องของ Soft Power ด้วยมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad