รมว.สุชาติ สานฝันนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ สู่เจ้าของกิจการ - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รมว.สุชาติ สานฝันนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ สู่เจ้าของกิจการ


รมว.สุชาติ ชมกลิ่น มอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส สร้างโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น