รพ.ไทยนครินทร์ โตสวนสถานการณ์โควิด-19 ขยายบริการต่อเนื่อง เปิด"Recovery Care Clinic" คลินิกฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย’ - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รพ.ไทยนครินทร์ โตสวนสถานการณ์โควิด-19 ขยายบริการต่อเนื่อง เปิด"Recovery Care Clinic" คลินิกฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย’

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNH รับผลประกอบการไตรมาส 2/2565 เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน ผลจากการบริหารจัดการที่เหมาะสมในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดันกำไรสุทธิเติบโตถึง140% พร้อมต่อยอดบริการเปิด ‘Recovery Care Clinic : คลินิกฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย’

รองรับผู้ป่วยที่มีภาวะลองโควิด(Long COVID)

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกมาตลอดระยะเวลา 29 ปี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลฯ พบว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการภาวะลองโควิด (Long COVID) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โรงพยาบาลฯ จึงเปิด ‘Recovery Care Clinic คลินิกฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย’ โดยระดมทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาและแพทย์ทางเลือก คือ แพทย์แผนจีน แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อรองรับการรักษาอาการ Long COVID อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอาการ มีการวางแผนการรักษาและฟื้นฟูเฉพาะบุคคล จึงทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ

 ▪️ TNH ไตรมาส 2/2565 กำไรสุทธิเติบโต 140%

พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์  สู่พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ กล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาส 2/2565 ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNH (สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565) มีกำไรสุทธิจำนวน 118.61 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.66 บาท ทำให้มีอัตราเติบโตอยู่ที่ 140% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2564 ที่มีกำไรสุทธิ 49.33 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.27 บาท ทั้งนี้ในไตรมาส 2/2565 มีรายได้จากค่ารักษาพยาบาลจำนวน 666.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 35.95% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 489.97 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภาพรวมการดำเนินงานที่เติบโตเป็นผลมาจากโรงพยาบาลฯ การปรับตัวอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ไตรมาส 4/2564 เป็นต้นมา มีการขยายงานบริการและร่วมมือกับพันธมิตร เช่น การเปิดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย RT-PCR, เปิดบริการสถานที่กักตัวทางเลือก หรือ (ASQ/AQ) และ Hospitel เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ให้บริการรักษาและผ่าตัดที่มีข้อจำกัดในภาครัฐจึงส่งผลทำให้อัตราการครองเตียงและรายได้โรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

▪️ ชูจุดแข็งทีมแพทย์เฉพาะทาง เปิด ‘Recovery Care Clinic’

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ยังคงเดินหน้าพัฒนางานด้านบริการต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิด ‘Recovery Care Clinic : คลินิกฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย’ ภายใต้แนวคิด ‘Realize & Personalized’ เข้าใจทุกอาการและวางแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคลเพื่อรองรับผู้ที่มีอาการ Long COVID ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาการ โดยโรงพยาบาลฯ มีทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) หรือทีมแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลายร่วมวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟู เช่น แพทย์พาะทางโรคติดเชื้อในผู้ใหญ่และเด็ก, แพทย์ประจำศูนย์หัวใจ, แพทย์สาขาประสาทวิทยาและแพทย์แผนจีน เป็นต้น

ทั้งนี้มั่นใจได้ว่า Recovery Care Clinic ของโรงพยาบาลฯ เป็น พื้นที่ปลอดเชื้อโควิด-19 (Safety Zone) เนื่องจากผู้เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 แล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าผู้เข้ารับการรักษาจะเป็นผู้แพร่เชื้อ โดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจากแพทย์อายุรกรรมทั่วไปและแพทย์อายุรกรรมเด็กว่ามีภาวะ Long COVID หรือเป็นโรคแทรกซ้อนทั่วไป หลังจากนั้นจึงส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษา ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีแพทย์เฉพาะทาง 95% ของจำนวนแพทย์ทั้งหมด นอกจากเน้นย้ำเรื่องการรักษาที่ตรงจุดยังคงให้ความสำคัญเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วยแบบเฉพาะบุคคล โดยมีคลินิกแพทย์แผนจีนและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวมให้บริการ

 ▪️ เดินหน้าขยายบริการต่อเนื่องตลอดปี 2565

พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า กลยุทธ์สำคัญสำหรับการก้าวสู่ปีที่ 29 ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์คือการเน้นย้ำจุดแข็งเรื่องการตรวจวินิจฉัยโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลาย เพื่อการรักษาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีแพทย์เฉพาะทาง 95% จากจำนวนแพทย์ทั้งหมด รวมถึงจุดต่างที่โดดเด่นด้านบริการด้วยแพทย์ทางเลือก ทำให้ภายในปี 2565 นี้ โรงพยาบาลฯ พร้อมเปิดศูนย์บริการโรคซับซ้อนที่ต้องการเครื่องมือและแพทย์เฉพาะทางมะเร็ง และก้าวสู่การเป็นศูนย์มะเร็งที่ก้าวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศ

“เรามั่นใจว่า ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีหลากหลายสาขา รวมถึงบริการแพทย์ทางเลือกสามารถตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินกิจการ และเชื่อว่าด้วยแนวคิดนี้เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ กล่าว


โปรแกรม “Recovery Care Clinic : คลินิกฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย”
  

Recovery after COVID-19 โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิด-19 มีทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่แผนกอายุรกรรมชั้น G ส่วนเด็กสามารถเข้ารับบริการได้ที่แผนกกุมารเวชชั้น L ซึ่งแพทย์จะประเมินสุขภาพก่อนส่งต่อไปยังทีมแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษา สนใจสอบถามรายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังป่วยโควิดได้ที่ www.thainakin.co.th หรือโทร.02-340-7777 รายละเอียดโปรแกรม Recovery after COVID-19 หรือสอบถามเพิ่มเติมแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลไทยนครินทร์      โทร. 0-2340-6499, 0-2340-6488

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น