"นายกตู่" เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ Haneda Innovation City แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดพัฒนาพื้นที่ EEC ของไทย - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

"นายกตู่" เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ Haneda Innovation City แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดพัฒนาพื้นที่ EEC ของไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Haneda Innovation (HI) City เขตโอตะ กรุงโตเกียว หนึ่งในโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติเขตเศรษฐกิจพิเศษ (The National Strategic Special Zones) ของญี่ปุ่น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เขตโอตะ กรุงโตเกียว

ซึ่งในโอกาสการศึกษาดูงานนี้ นาย Amano Hiromasa ประธานและ CEO บริษัท Hajima Corporation กล่าวขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีและคณะให้เกียรติมาเยี่ยมชม โดยเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้เติบโต และ นาย Matsubara Tadayoshi นายกเทศมนตรีเขตโอตะได้ฝากข้อความวิดีโอถึงนายกรัฐมนตรี เขตโอตะมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอนาคต หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการ HI City มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในญี่ปุ่น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมศูนย์วิจัยและทดลองเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Smart Robotics) เทคโนโลยีทางการแพทย์ สถานีไฮโดรเจน นอกจากนี้ HI City ยังเป็แหล่งรวมร้านค้า โรงแรม สำนักงาน ศูนย์จัดการประชุมและการแสดงที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นไว้อย่างลงตัว เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมเข้าถึงทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรม

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านเมืองอัจฉริยะของญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย ซึ่งมีโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม AMATA Smart City จังหวัดชลบุรี ตลอดจนเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 14.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กลับประเทศไทย โดยเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 19.50 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น