"ประยุทธ์" เยี่ยมงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” ชื่นชมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคนไทย - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

"ประยุทธ์" เยี่ยมงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” ชื่นชมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคนไทย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (30 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” โดยมี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ต่าง ๆ ได้แก่ เสื้อผ้าแฟชั่นผ้าไทย จ.หนองบัวลำภู ผ้ามัดหมี่ยกดอก 6 ตะกอ จ.สุรินทร์ ผ้าไหมลายทอง จ.บุรีรัมย์ กระเป๋า/กล่องเครื่องประดับลงยาสีนพเก้า จ.นนทบุรี ดอกไม้จากดินไทย จ.พิษณุโลก แจกันน้ำเต้าเพนท์ลายดอกรวงผึ้ง จ.เชียงใหม่ ชุดผอบถมทอง/ถมเงิน จ.นนทบุรี ชุดผ้าไหมลายน้ำไหลไทลื้อ/กระเป๋าผ้าลายไทลื้อและผ้าไหม ผ้าฝ้ายลายไทลื้อโบราณ จ.น่าน เป็นต้น โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเชื่อมั่นและชื่นชมในศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่า นับเป็นความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชน และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมมือกันพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน สินค้ามีความสวยงามและมีมาตรฐาน พร้อมกับแสดงความชื่นชมในผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่มีความทันสมัยมากขึ้น มีการประยุกต์การออกแบบลวดลายใหม่ ๆ เป็นสินค้าใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและมีความสวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย โดยได้เน้นย้ำการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาผ้าไทยให้ง่ายขึ้น แต่ต้องคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าไทยด้วย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างการรับรู้ ช่วยกันเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยสู่ต่างชาติและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดหาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทย รวมไว้ในที่เดียว” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาส ในการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้พบปะและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดง วัฒนธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น