โฆษกรัฐลั่นรบ.อภิปรายงบประมาณปี 66 วันแรก นายก ฯ มั่นใจตอบทุกข้อซักถาม วอนฝ่ายค้านอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โฆษกรัฐลั่นรบ.อภิปรายงบประมาณปี 66 วันแรก นายก ฯ มั่นใจตอบทุกข้อซักถาม วอนฝ่ายค้านอภิปรายอย่างสร้างสรรค์

โฆษกรัฐบาลเผย อภิปรายงบประมาณปี 66 วันแรก นายก ฯ มั่นใจรัฐบาลสามารถตอบทุกข้อซักถาม วอนฝ่ายค้านอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ให้ประชาชนได้รับความรู้รอบด้าน อย่าหวังแค่ผลประโยชน์ทางการเมือง

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า วันนี้ การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่รัฐบาลได้นำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายธนกรยังกล่าวว่า การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย.นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย รวมถึงเตรียมความพร้อมการตอบคำถามและชี้แจงทุกข้อสงสัยให้กระจ่างชัดเจน ให้ประชาชนคลายความกังวล โดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงต่างๆ ต้องมีคำตอบสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ มั่นใจรัฐบาลสามารถตอบทุกข้อซักถามด้วยข้อเท็จจริง ประชาชนที่ติดตามการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังจะได้ทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ด้วย

นายธนกร กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือฝ่ายค้านให้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ประชาชนได้รับความรู้จากการอภิปรายครั้งนี้ อย่าหวังเพียงแค่ผลประโยชน์ทางการเมือง นายกรัฐมนตรีย้ำ ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน รัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวผ่านการจัดทำงบประมาณขาดดุล เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนมั่นใจว่า งบประมาณจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น