นายกฯ ชื่นชมผลการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” หรือ d-DATA ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นายกฯ ชื่นชมผลการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” หรือ d-DATA ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน


นายกฯ ชื่นชมผลการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” หรือ d-DATA ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านเทคโนโลยีข้อมูล เทคโนโลยีบล็อกเชน และปัญญาประดิษฐ์ ย้ำใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.45 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมกิจกรรมนำเสนอผลการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” หรือ d - DATA โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม ซึ่งนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นางสาวธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และนายสรณะ นุชอนงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วิสัย เอไอ จำกัด ร่วมกันนำเสนอผลการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” หรือ d – DATA โดยมีเนื้อหาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้

1. NBDi การใช้ประโยชน์ เตรียมพร้อมพัฒนาประเทศ และบริการประชาชน บนพื้นฐานของข้อมูล (Data Technology) สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้มีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจนเกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชน ได้แก่ โครงการ Health Link การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล ลดต้นทุนด้านการเดินทางของประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และจัดทำแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้บริการแบบ One Stop Service รวมทั้งการเพิ่มทักษะด้าน Big Data แก่บุคลากรภาครัฐมากกว่า 1,000 คน และเพื่อเป็นการรองรับการใช้ข้อมูล Big Data ที่เพิ่มมากขึ้น สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้รับการต่อยอดสู่สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (National Big Data Institute: NBDi) ซึ่งขณะนี้กระบวนการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) แล้ว และจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

2. การพัฒนาบล็อกเชนสัญชาติไทย (Blockchain Technology) เทคโนโลยีบล็อกเชน ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้วยความเฉพาะตัวในการเชื่อมโยง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ จึงนิยมนำมาใช้กับการทำธุรกรรมทางการเงินและทางการแพทย์ ที่ต้องอาศัยความถูกต้องแม่นยำ โดยทางบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลขนาดใหญ่ มีเป้าหมายที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลบนเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และเป็นสะพานเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างโลกเดิมกับโลกดิจิทัล เพื่อให้ผู้คนก้าวข้ามได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ

3. VISAI ผู้ให้บริการ AI Solution ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากความร่วมมือ Depa - VISTEC (AI Technology) การนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จำเป็นต้องพึ่งความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ประมวลผล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการให้บริการดิจิทัลโซลูชันด้านการเชื่อมโยงเอไอ (AI-enabled) ขึ้นในชื่อ VISAI ที่ให้บริการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบของตนเองในลักษณะ Based Model และพัฒนาความฉลาดของเอไอให้เฉพาะทางยิ่งขึ้น อีกทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการพัฒนาเอไอขั้นสูง (Advance AI Models and Solutions) ซึ่งเป็นความสำเร็จจากการบูรณาการในการขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ คือการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่าง Depa และ VISTEC ภายใต้สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thailand AI Research Institute)

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมกับผลการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” หรือ d-DATA ที่สามารถนำคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มาร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูล เทคโนโลยีบล็อกเชน และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมกับเน้นย้ำว่าการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ต้องใช้อย่างปลอดภัย และต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนายกรัฐมนตรีขอให้สานต่อการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad