โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผุดไอเดียโครงการพยาบาลตัวน้อย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผุดไอเดียโครงการพยาบาลตัวน้อย


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนของโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เหตุเพราะนักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรคดังกล่าว และขณะนั้นนักเรียนก็ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ แต่ขณะนี้เมื่อนักเรียนได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้ว โรงเรียนจึงผุดไอเดียโครงการพยาบาลตัวน้อย ฝึกนักเรียนให้รู้วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นายโสภณ เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ เล่าว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนตื่นตัวเป็นอย่างมาก และเมื่อได้รับนโยบายจาก นายสมหมาย โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยเฉพาะ นโยบายด้านความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน โรงเรียนจึงเร่งปฏิบัติตามแนวนโยบาย 6-6-7 อย่างเคร่งครัด ทั้งการประเมิน Thai Stop Covid การเน้นความสะอาดภายในโรงเรียน ให้ปลอดเชื้อโรคและได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นอกจากนั้น โรงเรียนได้ปรับปรุง ห้องพยาบาลให้นักเรียน ให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจ ว่าส่งบุตรหลานมาโรงเรียนแล้วต้องรู้สึกปลอดภัย และเมื่อเข้าใช้บริการ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจกับโรงเรียนของตนเอง โรงเรียนจึงริเริ่มโครงการพยาบาลตัวน้อย ฝึกนักเรียนให้รู้จักการปฐมพยาบาลเพื่อนๆเบื้องต้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาล ให้พวกเขาเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนแบบปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อต้องอยู่ที่บ้านได้จริง

ภาพ / โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ข่าว / นางสาววรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad