ประกันสังคม แจ้งนายจ้าง เตรียมชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 65 พร้อมรายงานค่าจ้างปี 64 ได้แล้ว - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกันสังคม แจ้งนายจ้าง เตรียมชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 65 พร้อมรายงานค่าจ้างปี 64 ได้แล้ว


นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งการประเมินเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565 เพื่อให้นายจ้างนำไปชำระเงินสมทบประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 หากพ้นระยะเวลา ที่กำหนด ต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ต้องจ่าย โดยวิธีการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สามารถชำระได้หลายวิธี ดังนี้

1.ชำระเป็นเงินสด หรือส่งเช็คทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ ส่งธนาณัติ สั่งจ่ายสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังวัด/สาขา

2.ชำระเงินด้วยเช็ค

3.ชำระเงินด้วยธนาณัติ

4.ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และได้รับใยเสร็จรับเงินทันที โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

5.ชำระเงินผ่านบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และผ่านบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น (ชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศและได้รับใบเสร็จรับเงินทันทีโดยเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 10 บาท ต่อใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ)

6.ชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) บนเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารดอยซ์แบงค์

นอกจากนี้ นายจ้างจะต้องรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทนประจำปี ปี 2564 ต่อสำนักงานประกันสังคม โดยกรอกข้อมูลจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริงให้กับลูกจ้างทุกคน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 และจำนวนลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมมีช่องทางการรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2564 2 วิธี คือ วิธีที่ 1.รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Wage ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยการเข้าสู่ระบบ e-Service เลือกกองทุนเงินทดแทน และเลือก e-Wage ซึ่งนายจ้างสามารถรายงานค่าจ้างได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 วิธีที่ 2.ยื่นแบบรายการดังกล่าวผ่านทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดสาขา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และชำระเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างภายในเดือน มีนาคม 2565 ทั้งนี้ นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น