‘รมว.เฮ้ง’ ห่วงใย ส่ง‘ที่ปรึกษา’ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ 3 ราย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

‘รมว.เฮ้ง’ ห่วงใย ส่ง‘ที่ปรึกษา’ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ 3 ราย


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ในจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมให้กำลังใจ แนะนำกายภาพบำบัด และการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นให้กับผู้ประกันตน ที่ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย ในครั้งนี้ด้วย


นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะ ลงพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงานจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความรู้สึกอบอุ่น มีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมเข้าดูแลให้ท่านได้รับ สิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง เข้าถึงความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนให้ดีที่สุดนางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ดิฉันได้รับมอบหมายจาก นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมคณะลงพื้นที่กับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ถึงบ้านพักจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายแรก นายสมบัติ พันธุ์เกตุ อายุ 58 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อยู่ในตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทุพพลภาพจาก เส้นเลือดฝอยในสมองแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูง เป็นเหตุให้มีอาการแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรง ร่างการสูญเสียการเคลื่อนไหว เดินได้ช้า พูดสื่อสารได้ช้า ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2550 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,250 บาท ตลอดชีวิต พร้อมค่าพาหนะรายเดือน 500 บาท รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลไปแล้ว 22,541.31 บาท ทั้งนี้ ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันจำนวน 387,000 บาท

รายที่สอง นายนภดล นกขุนทอง อายุ 44 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ในตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทุพพลภาพจากเส้นเลือดในสมองแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูง นอนติดเตียง พูดไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 5,527.50 บาท พร้อมค่าพาหนะรายเดือน 500 บาท รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล 153,589.59 บาท ทั้งนี้ ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันจำนวน 99,495 บาท

รายที่สาม นางศรีสะอาด ทองเจิม อายุ 58 ปี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อยู่ในตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทุพพลภาพจากเนื้อเยื้อสมองตายหลังผ่าตัดคลอดบุตรทำให้เป็นอัมพาต ช่วงล่าง เป็นเหตุให้แขนขาลีบ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,100 บาทตลอดชีวิต พร้อมค่าพาหนะรายเดือน 500 บาท รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลไปแล้ว 3,879.14 บาท ทั้งนี้ ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันจำนวน 499,800 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น