สธ.บรรลุเป้าหมายฉีดวัคซีน 19 ได้ครบ 100 ล้านเข็ม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สธ.บรรลุเป้าหมายฉีดวัคซีน 19 ได้ครบ 100 ล้านเข็ม


ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผย กระทรวงสาธารณสุขบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ครบ 100 เข็มแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม แต่ยังคงเดินหน้าให้บริการฉีดต่อเนื่อง จัดบริการเชิงรุกในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อเพิ่มความครอบคลุม

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผย กระทรวงสาธารณสุขบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ครบ 100 เข็มแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม แต่ยังคงเดินหน้าให้บริการฉีดต่อเนื่อง จัดบริการเชิงรุกในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อเพิ่มความครอบคลุม พร้อมเร่งรณรงค์ให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงเดือนกันยายน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน ให้ได้ 100 ล้านโดส เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน ช่วยลดการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 นั้น ข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่รายงานผ่านสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 สามารถฉีดวัคซีนได้บรรลุเป้าหมายแล้ว มียอดการฉีดวัคซีนสะสมอยู่ที่ 100,054,961 โดส ครอบคลุมประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงซึ่งมี 72 ล้านคนดังนี้ เข็มที่ 1 จำนวน 50,573,308 คน คิดเป็น 70.21% เข็มที่ 2 จำนวน 44,393,213 คน คิดเป็น 61.63% เข็มที่ 3 จำนวน 5,020,704 คน คิดเป็น 6.97% และเข็มที่ 4 จำนวน 66,722 คน คิดเป็น 0.09% 
อย่างไรก็ตาม จะเดินหน้าจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนต่อเนื่อง และให้หน่วยงานสาธารณสุขเร่งค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 สื่อสารทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของวัคซีนและให้เข้ารับการฉีด ร่วมมือกับฝ่ายปกครองและท้องถิ่นจ้ดบริการเชิงรุกในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น ชุมชนชาวเขา กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งที่ได้รับอนุญาตแล้วและยังไม่ได้รับอนุญาต เข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศ

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ในช่วงรณรงค์ให้ประชาชนชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2564 โดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน 2 เข็ม ทั้งแอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และเมื่อประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ร่วมกับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ Covid Free Setting และ Universal Prevention ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น จะมีการเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาผ่อนปรนมาตรการ หรือพื้นที่ต่างๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ เกิดการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับมีความปลอดภัยจากโรคโควิด 19


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น