"เจ้าถิ่นเช็คอินภูเก็ต" ลุยยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น จัดประกวดเมนูอาหารใหม่" ชิง 1 แสน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

"เจ้าถิ่นเช็คอินภูเก็ต" ลุยยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น จัดประกวดเมนูอาหารใหม่" ชิง 1 แสน


“เจ้าถิ่นเช็คอินภูเก็ต” ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก


จังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมการประกวดเมนูอาหารเมนูใหม่ในระดับสากลผ่านสื่อ Online เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ บ้านพันวาโรง แรมเคปพันวา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก


โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินในกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ นางณัษฐพร ชูวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต,นายกฤษฎา ตันสกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ , อาจารย์เชิดชัย เตรียมเชิดติวงศ์ ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต , นางสาวไอริณ ฤกษะสาร ผู้อำนวยการและบรรณาธิการสื่ออาหารไทย Chimthai.asia , เชฟวีรวัฒน์ โชติตันติกุล นายกสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต , นายธนโชติ ชมรุ่ง Executive Sous. Chef เชฟโรงแรมเคปพันวา และ ดร.ธัชชพร ไชยเจริญ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีชุมชนทั้ง 5 ชุมชนร่วมแข่งขัน เมนูอาหารพื้นถิ่น ได้แก่ บ้านท่าฉัตรไชย บ้านป่าหล่าย บ้านป่าครองชีพ บ้านเกาะมะพร้าวและบ้านม่าหนิก สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ชิงเงินเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท บริหารการจัดงานโดย บริษัท เอ็ดโค่ อีเว้นท์ แมเน็จเม้นท์ จำกัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น