พม.ร่วม 5 หน่วยงานลง MOU เรื่องการกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็ก,เยาวชน,สตรี,คนพิการ,ผู้สูงอายุ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

พม.ร่วม 5 หน่วยงานลง MOU เรื่องการกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็ก,เยาวชน,สตรี,คนพิการ,ผู้สูงอายุ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่าง 5 หน่วยงาน 1) กระทรวง พม. 2) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 3) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 4) ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และ 5) สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบกิจการ สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการนำเสนอเนื้อหาของสื่อที่ไม่เหมาะสมตามแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. 
โดยมีนางจินตนา จัทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกล่าวรายงาน นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด


ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link ,LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf​

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น