"แองเจลินา โจลี"ร่วมแอมเนสตี้เปิดตัวหนังสือ “Know Your Rights and Claim Them” หนังสือที่ผู้ใหญ่อาจไม่อยากให้เด็กอ่าน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

"แองเจลินา โจลี"ร่วมแอมเนสตี้เปิดตัวหนังสือ “Know Your Rights and Claim Them” หนังสือที่ผู้ใหญ่อาจไม่อยากให้เด็กอ่าน

แองเจลินา โจลี และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกันจัดทำสื่อ เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเอง เป็นการตีพิมพ์หนังสือใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชน ช่วยให้พวกเขากล้าพูดต่อต้านความอยุติธรรม และย้ำเตือนให้ทั้งโลกรำลึกถึงพันธกิจที่มีต่อสิทธิเด็ก
หนังสือเรื่อง “Know Your Rights and Claim Them” อธิบายว่าสิทธิเด็กคืออะไร ช่วยให้เยาวชนมีความรู้ที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองตนเองและบุคคลอื่น และชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามพันธกิจที่มีต่อสิทธิเด็กอย่างไรบ้าง เป็นหนังสือที่เขียนโดยความร่วมมือกับศาสตราจารย์ เจเรอดีน ฟาน บูเรน หนึ่งในผู้ร่วมจัดทำร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น