ผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรียน-ครู รร.บ้านห้วยเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นลบทุกคน เพื่อเตรียมการเข้าร่วมโครงการ Sandbox Safety Zone in School - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

ผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรียน-ครู รร.บ้านห้วยเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นลบทุกคน เพื่อเตรียมการเข้าร่วมโครงการ Sandbox Safety Zone in School

เมื่อวันนี้ (7 ก.ย.64) นายชูศักดิ์ สีสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยเสือได้เข้าร่วมโครงการ Sandbox Safety Zone in School เพื่อเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site แบบโรงเรียนประจำ ซึ่งในวันนี้สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ ได้มาตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ถือเป็นการตรวจเพื่อการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อดำเนินการเปิดเรียน โดยผลการตรวจในวันนี้พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนทุกคนมีผลเป็นลบ นอกจากนี้โรงเรียนได้ทำการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเมก่อนเปิดเรียน ผ่าน Thai Stop Covid Plus และถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง นอกจากนั้น สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ตรวจประเมินอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสถานที่ที่ใช้ในการปรุงอาหารของนักเรียน ต้องได้รับมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการ Sandbox Safety Zone in School อย่างเคร่งครัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น