พก. คว้า รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พก. คว้า รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี...D


เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวสิชากาณจ์ ศิไพบุณณากาณจ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีมอบ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9“ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาหน่วยงานที่ตรงตามหลักเกณฑ์และมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จำนวนทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน 46 รางวัล โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้รับรางวัลประกาศกิตติคุณ ด้านการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ “ดี” โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-2 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
ขณะเดียวกัน ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดและยินดีกับผู้เข้าร่วมรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และ Youtube กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น