”วราวุธ“ ขึ้นเวทีบรรยาย ความมั่นคงที่ยั่งยืนของมนุษย์ ย้ำ พม. เดินหน้าดูแลกลุ่มเปราะบาง วอน รัฐ-เอกชน จ้างงานคนพิการ 1% ในองค์กร - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

”วราวุธ“ ขึ้นเวทีบรรยาย ความมั่นคงที่ยั่งยืนของมนุษย์ ย้ำ พม. เดินหน้าดูแลกลุ่มเปราะบาง วอน รัฐ-เอกชน จ้างงานคนพิการ 1% ในองค์กร


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) บรรยายเรื่องความมั่นคงที่ยั่งยืนของมนุษย์ จัดโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตอนหนึ่งว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ในหลายมิติ ทั้งเยาวชน เด็ก ผู้สูงอายุ และการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และหนทางในการที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างไร โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอสมควร


นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า ความมั่นคงของมนุษย์ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม บุคคล ชุมชน และการเมือง สถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทย อยู่ที่ 69.63% โดยมีมิติเรื่องของชุมชนเป็นลำดับต้น และเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับสุดท้าย ทั้งสหประชาชาติมีเป้าหมายเปลี่ยนโลกให้มีความยั่งยืนปลอดภัยไปจนถึงคนรุ่นหลัง ปี 2030 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คาดว่าในปี 2579 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุด เพราะประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ ส่งผลให้กลุ่มคนทำงานน้อยลง และปัญหาคุณภาพของเด็กและเยาวชน จึงต้องมีแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแผนใหม่ หรือการดึงประชาชนจากกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ รวมทั้งแรงงานต่างชาติ เข้ามาช่วยในด้านแรงงาน รวมทั้งภาครัฐต้องส่งเสริมการมีบุตร หรือขยายอายุเกษียณข้าราชการ เราดำเนินการพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งการคุ้มครองทางสังคม จะต้องมีความมั่นคงในชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล และความมั่นคงในชีวิต ที่ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่ากัน ปลอดภัยจากความเสี่ยงและภัยคุกคาม


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ประชากรไทยมีทั้งหมด 66 ล้านคน 23 ล้านครัวเรือน มีครอบครัวเปราะบาง 4 ล้านครัวเรือน ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว 105,000 ครัวเรือน เด็กและเยาวชน 19 ล้านคน สตรี คนพิการ 2 ล้านคน และผู้สูงอายุ 13 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ เราจะต้องส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เต็มศักยภาพ เพราะเป็นการสร้างฐานที่แข็งแรงของพลเมือง ต้องให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจว่าภายใต้ศตวรรษใหม่จะต้องมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น ด้านกลุ่มเปราะบาง หรือคนพิการ เรามีจุดหมายในการจ้างงานผู้พิการ ภาครัฐและเอกชน ต้องจ้างงานคนพิการ 1% ในองค์กร ซึ่งปัจจุบัน มีคนพิการในสถานประกอบการแล้วทั้งสิ้น 66,000 คน และในภาครัฐ 3,500 คน#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #1300 #วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร #วปอ #สังคมผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น