พม. รับมอบสีทาอาคารจาก “เบเยอร์” มูลค่ากว่า 1.9 ล้าน แต่งบ้านเติมฝันให้เคหะชุมชนดินแดง 3 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พม. รับมอบสีทาอาคารจาก “เบเยอร์” มูลค่ากว่า 1.9 ล้าน แต่งบ้านเติมฝันให้เคหะชุมชนดินแดง 3


เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 67 เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบสีทาอาคารสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง โครงการเคหะชุมชนดินแดง 3 (อาคารแฟลต 8 ชั้น) จำนวน 4 อาคาร มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,951,445.93 บาท จากบริษัท เบเยอร์ จำกัด โดย คุณปิยนาฎ ยอดรัก รองประธานบริหาร บริษัท เบเยอร์ จำกัด พร้อมทั้ง นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายอวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะ ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคมไทย และที่สำคัญต้องได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย มีการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพราะการพัฒนาชุมชนที่ดีและจะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน รวมถึงมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งองคาพยพ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายในชุมชน และภาคประชาสังคม และในวันนี้ (16 ก.พ. 67) กระทรวง พม. โดย กคช. ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และบริษัท เบเยอร์ จำกัด ในการเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนดินแดงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากชุมชนดินแดงเป็นชุมชนที่มีการอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานาน ทำให้สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพย่อมเสื่อมโทรมไปตามเวลา ดังนั้น การสนับสนุนของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้จะทำให้ชุมชนดินแดงน่าอยู่ยิ่งขึ้น ส่งผลให้สุขภาพจิตของคนในชุมชนดีขึ้น

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า การที่ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ถือเป็นความสำคัญ ซึ่งกระทรวง พม. โดย กคช. มีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ต้องเรียนว่าการก่อสร้างอาคารต่างๆ เป็นเพียงวัตถุ แต่การสร้างชุมชน การดึงเอาภาคเอกชน การทำให้สังคมที่พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ มีความอบอุ่น มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นี่คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาชุมชนของเรา การที่มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย และบริษัท เบเยอร์ จำกัด เข้ามาร่วมทำงาน และมีจิตกุศลในการมอบสีเป็นจำนวนมากให้กับ กคช. แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการทำให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้เห็นถึงความเอาใจใส่ ความรัก ความห่วงใย ที่ทางภาคเอกชนมีให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ การร่วมมือกันและการมีจิตกุศลเช่นนี้ ควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการบอกต่อและเผยแพร่ เป็นตัวอย่างที่ดีในการหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มสตรีแม่บ้าน วันนี้กระทรวง พม. ขอขอบคุณมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย และบริษัท เบเยอร์ จำกัด เพราะสีทาบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และขอเป็นกำลังใจที่นำเสนอสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าทางกระทรวง พม. จะได้รับความร่วมมือดีๆ เช่นนี้อีก


นายทวีพงษ์ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดย กคช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ บริเวณแฟลตดินแดง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมถึงบ้านเอื้ออาทร ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางในเคหะชุมชนดินแดง ซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน “The Project UrBaan” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แฟลตดินแดง โดย กคช. และอาสาสมัครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง จะสำรวจและปรับปรุงห้องพักที่มีสภาพทรุดโทรมให้ดีขึ้น เช่น ทาสี และติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้พิการ เช่น ราวจับ ทางลาด เป็นต้น อีกทั้งความร่วมมือกันครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ที่จะเป็นตัวกลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #กคช #การเคหะแห่งชาติ #เคหะชุมชนดินแดง #มูลนิธิที่อยู่อาศัย #สีเบเยอร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น