รมว.พม. เผย เตรียมมอบ 3 กิจกรรมดีๆ ให้ประชาชน นำร่องผู้แสดงความสามารถที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต - วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว - ปฏิบัติการ "คนไทยไม่ไร้ที่พึ่ง" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รมว.พม. เผย เตรียมมอบ 3 กิจกรรมดีๆ ให้ประชาชน นำร่องผู้แสดงความสามารถที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต - วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว - ปฏิบัติการ "คนไทยไม่ไร้ที่พึ่ง"


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีกำหนดจัดกิจกรรมสำคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 โดยกระทรวง พม. จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากวันนี้ เรามีผู้ที่มีบัตรแสดงความสามารถ เพราะกระทรวง พม. มีบัตรที่อนุญาตให้พี่น้องประชาชนที่มีความสามารถทั้งคนปกติและคนพิการได้แสดงความสามารถ เช่น การแสดงดนตรี หรือการแสดงศักยภาพด้านต่างๆ ในสถานที่ที่ทางราชการหรือเจ้าของพื้นที่นั้นๆ อนุญาต ซึ่งปัจจุบัน เรามีบัตรผู้แสดงความสามารถกว่า 11,000 คน ทั่วประเทศ ซึ่งวันเสาร์ที่ 2 มีนาคมนี้ เราจะทดลองโครงการนำร่อง โดยอนุญาตให้ผู้มีบัตรแสดงความสามารถไปเล่นดนตรีและแสดงความสามารถในพื้นที่ของอุทยานสิรินาถ


ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้ประสานงานกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวง พม. โดยอนุญาตให้ผู้มีบัตรแสดงความสามารถไปทำการแสดงที่จังหวัดภูเก็ต นำร่องประมาณ 3 – 4 จุด ซึ่งการแสดงจะมีทั้งการร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ การแสดงนาฏศิลป์ การเต้นบีบอย การแสดงล้อเลียนแบบตลก การเต้นกับหุ่น เป็นต้น การแสดงเหล่านี้ ถ้าหากได้รับการตอบรับอย่างดี ทางกระทรวง พม. จะขยายพื้นที่ไปยังอุทยานอื่นๆ ทั่วประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่มีบัตรแสดงความสามารถกว่า 10,000 ชีวิตทั่วประเทศ

ได้แสดงความสามารถ สร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องกลุ่มเหล่านั้น อีกทั้งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และขอเน้นย้ำว่าการเข้าไปแสดงความสามารถในเขตอุทยานแห่งชาติจะไม่เป็นการรบกวนสัตว์ป่า และจะไม่ลดทอนความเพลิดเพลินของนักท่องเที่ยว เราต้องการเข้าไปสร้างความประทับใจ และในขณะเดียวกัน เป็นการสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าศักยภาพให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่มีบัตรแสดงความสามารถอีกด้วย


นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จะเดินทางไปที่ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ซึ่งจะต้องเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุด จากหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม คือ “สถาบันครอบครัว” เราจะจัดกิจกรรม “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” โดยกำหนดจัด Kick off ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การทำอาหาร การสื่อสารด้วย 10 คำพูดดีๆ ที่หลายครอบครัวอยากได้ยิน เช่น เหนื่อยไหม รักนะ เก่งมาก เป็นห่วง ซึ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่แสดงความรู้สึกดีๆ ให้กับคนในครอบครัว โดยกระทรวง พม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” นั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในสังคม ที่จะเริ่มจากในครอบครัวแล้วขยายต่อไปในสังคม รวมไปถึงการสร้างความอบอุ่น ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าครอบครัวเป็นเกราะกำบัง เป็นอาวุธสำคัญในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆ อีกทั้งเป็นการชักชวนให้คนรุ่นใหม่อยากมีครอบครัว มีลูกหลานรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุและปัญหาโครงสร้างประชากร

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมที่ 3 เราจะมีการจัดปฏิบัติการ "คนไทยไม่ไร้ที่พึ่ง" ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า ที่กระทรวง พม. โดยมีการประสานงานกับหลายหน่วยงาน เริ่มต้นจากในพื้นที่กรุงเทพฯ ประสานกับหน่วยงานทีม พม. หนึ่งเดียว และหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมนี้จะต้องประสานกับหน่วยงานทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอีกหลายหน่วยงาน เนื่องจากวันนี้ ปัญหาของคนไร้บ้านในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคน แต่ในขณะเดียวกันยังมีครอบครัวเปราะบางที่มีโอกาสจะทำให้เกิดสถานการณ์คนไร้บ้านเพิ่มขึ้นอีกกว่า 300,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องสวัสดิการสังคมต่างๆ อีกเกือบ 10 ล้านคน ดังนั้น กลุ่มคนเหล่านี้ ทางกระทรวง พม. จะพยายามเข้าประชิดและเข้าไปหาครอบครัว เพื่อไม่ให้ต้องกลายเป็นกลุ่มคนไร้บ้าน เพราะท้ายที่สุดแล้ว กลุ่มคนไร้บ้านจะกลายเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาด้านจิตเวช และเป็นปัญหาของสังคมในที่สุด


“ทั้งนี้ 3 กิจกรรมนี้ ตนได้มอบหมายให้นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะทำให้ 3 กิจกรรมนี้ เป็น 3 กิจกรรมที่สำคัญของกระทรวง พม. ซึ่งในทุกอาทิตย์เราจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ มอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆ และร่วมรณรงค์ไปกับพวกเราชาว พม.” นายวราวุธ กล่าวในตอนท้าย#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #บัตรแสดงความสามารถ #วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว #คนไทยไม่ไร้ที่พึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น