พม. จัดงาน “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ส่งมอบความรักให้คนทุกช่วงวัยและคนพิการในสังคม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พม. จัดงาน “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ส่งมอบความรักให้คนทุกช่วงวัยและคนพิการในสังคม


เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 67 เวลา 17.00 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ส่งมอบความรักให้คนทุกช่วงวัยและคนพิการทุกคนในสังคม เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล และผู้แทนคนพิการ เข้าร่วมงาน ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า Central World เขตปทุมวัน กทม.นายกันตพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการคุ้มครอง รวมถึงสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค ตลอดจนขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พร้อมสร้างความตระหนักรู้และสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้แก่สังคมในวงกว้าง โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งมีความคาดหวังให้คนพิการได้มีพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมทางสังคม นำไปสู่การเป็นสังคมแห่งโอกาส เสมอภาค และเท่าเทียม และในวันนี้ (14 ก.พ. 67) ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดพื้นที่ให้คนพิการร่วมกิจกรรมทางสังคมและส่งต่อความรักให้กัน ผ่านกิจกรรม “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ซึ่งกระทรวง พม. โดย พก. มีเป้าหมายสำคัญ คือ การส่งต่อความรัก ส่งต่อความเข้าใจจากทุกคนในสังคมถึงคนพิการอย่างเท่าเทียม เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย ให้ดูแลคนพิการด้วยความรักความอบอุ่น มีความเข้าใจคนพิการและความพิการ ซึ่งครอบครัวเป็นฐานรากสำคัญของสังคมในการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งผลให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพ เป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมในสังคมและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป
นายกันตพงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ มีดังนี้ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความรัก ครอบครัว คนพิการ ในสังคมปัจจุบัน” โดย นายกันตพงศ์ รังสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้บริหารกลุ่มเซนทรัล โดยร่วมพูดคุยกับ น้องจ๊ะจ๋า จิณจุฑา จุ่นวาที คนพิการต้นแบบปี 2560 และ Content creator สายบันเทิง เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตและมุมมองความรักกับคู่ชีวิต พร้อมด้วยศิลปินนักแสดงจากซีรีส์ 7 Day Before Valentine การแสดง MINI CONCERT ศิลปินคนพิการทางสายตา S2S ร้องเพลงร่วมกับ ภทรียา (มิน) นักแสดงจากซีรีส์ 7 Day Before Valentine รวมถึงกิจกรรมการส่งต่อความรักให้กับสังคมด้วยการมอบดอกไม้แทนความรักให้กับผู้ที่มาร่วมงาน“เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก กระทรวง พม. ขอส่งความรัก ความปรารถนาดี "รักที่สื่อสารได้ในทุกวัน" โดยขอเชิญชวนทุกครอบครัวร่วมแสดงความรักความห่วงใย มอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันได้ในทุกวัน ด้วยคำพูดดีๆ ที่ทุกคนอยากได้ยิน เช่น มีอะไรให้ช่วยไหม เหนื่อยไหม เพื่อสร้างบรรยายให้ในบ้านน่าอยู่ยิ่งขึ้น การแสดงความรักเป็นภาษากายด้วย "การกอด" กอดมีค่ามากกว่าการเป็นสื่อแสดงความรัก สามารถสร้างพลังได้ เพราะขณะที่ร่างกายเรากำลังหมดแรง รู้สึกเหนื่อย ท้อแท้ หรือเศร้าใจ การได้กอดดีๆ จากคนที่เรารักจะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ชาร์จแบตให้เต็มอีกครั้ง ดังนั้น การแสดงความรักกับสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ที่อยู่ในครอบครัว เพื่อสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และสังคมเอื้ออาทรเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” นายกันตพงศ์ กล่าวในตอนท้าย#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #DEPforLove #ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น