พม. จับมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ – “GULF” มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปรับปรุงอาคาร ช่วยกลุ่มเปราะบาง ในวันแห่งความรัก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พม. จับมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ – “GULF” มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปรับปรุงอาคาร ช่วยกลุ่มเปราะบาง ในวันแห่งความรัก


เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร โครงการทันตกรรมปากเกร็ด” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมนางนลินี รัตนาวะดี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิกัลฟ์ และนายสิตมน รัตนาวะดี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อัมพุช อินทรประสงค์ ผู้จัดตั้งโครงการทันตกรรมปากเกร็ด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้คนพิการทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ บริการขั้นพื้นฐานโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของคนพิการ ทั้งนี้ โครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร โครงการทันตกรรมปากเกร็ด” เป็นการปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินงานโครงการทันตกรรมปากเกร็ด โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการด้านทันตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในพื้นที่ปากเกร็ด โดยได้มีการปรับปรุงอาคารห้องทันตกรรม ห้องน้ำ ห้องกิจกรรม ให้มีความพร้อม ทันสมัย และครบวงจร เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ อาทิ การอุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ โดยนิสิตหลังปริญญา อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการแก่เด็กในระหว่างรอทำฟัน เช่น วาดรูป ระบายสี เป็นต้นนายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า จากการวิจัยด้านเด็กบอกไว้ว่า การลงทุนในเด็ก 3 – 5 ปี คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ดังนั้น วันนี้การที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในเด็กเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทย ซึ่งต้องขอเรียนว่า ด้วยสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น วันนี้จำนวนเด็กเล็กของเรานับวันจะยิ่งน้อยลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทำให้เด็กเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศไทย ซึ่งสิ่งที่บริษัท กัลฟ์ฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการนั้น คือกำลังใจ ความอบอุ่น และพลังที่จะทำให้เด็กๆ เหล่านี้ เติบโตขึ้นมาโดยรู้ว่าท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย แต่ยังมีผู้ใหญ่อีกหลายคนที่พร้อมจะดูแล ให้ความอบอุ่น ความสำคัญกับทุกมิติที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กๆ ดังนั้น ในวันนี้กระทรวง พม. ต้องขอขอบคุณบริษัท กัลฟ์ฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง กระทรวง พม. พร้อมที่จะลงไปทำงานในทุกระดับ ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็กเล็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในการที่จะสนับสนุนและเดินไปพร้อมกัน ซึ่งเชื่อว่า วันนี้เป็นวันแห่งความรัก แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นโครงการดีๆ เช่นนี้ ต่อยอดและเดินไปข้างหน้าอย่างอบอุ่นและพร้อมๆ กัน

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย กล่าวว่า โครงการนี้ เริ่มต้นจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวง พม. โดย พก. และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2542 และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี ซึ่งไม่เพียงแต่ให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กๆ แต่ยังเป็นการปลูกฝังนิสิตหลังปริญญาที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม เมตตาธรรม และเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม ทั้งนี้ ในปี 2566 กลุ่มบริษัท กัลฟ์ฯ ได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ เสริมพลังด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร โครงการทันตกรรมปากเกร็ด ภายใต้ “โครงการการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลทางทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการอย่างยั่งยืน” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน การปรับปรุงอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำพิธีเปิดโครงการฯ ในวันแห่งความรัก เพื่อส่งมอบความรัก ความห่วงใยส่งต่อให้เด็กๆ ทุกคน มีความสุขกับสุขภาพช่องปากที่ดี ต่อไปนายสารัชถ์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นการให้โอกาสกับเด็กและเป็นการช่วยดูแลสังคม โดยทางบริษัท กัลฟฯ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการนี้ และหวังว่าจะมีโครงการอื่นๆ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่แห่งนี้ ที่มีกระทรวง พม. และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #โครงการทันตกรรมปากเกร็ด #วันแห่งความรัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น