“พม. สื่อรัก Infinity Love (ความรักไม่มีที่สิ้นสุด)” เนื่องในวันแห่งความรัก ชูแนวคิด “สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

“พม. สื่อรัก Infinity Love (ความรักไม่มีที่สิ้นสุด)” เนื่องในวันแห่งความรัก ชูแนวคิด “สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว”


เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ภายในงาน “Memory of Love” ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ภายใต้การบริหารงานในเครือ AWC นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมในพิธีเปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พม. สื่อรัก Infinity Love (ความรักไม่มีที่สิ้นสุด) เนื่องในวันแห่งความรัก พร้อมเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ในครอบครัว และได้มอบชุดความรู้ ของรางวัลให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส และร่วมกิจกรรมในบูธของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยมี คุณเจษฎา ประภาสะวัต ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กล่าวเปิดงาน และคุณเอกกฤตา แก้วพูลศรี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ด้วยคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส คู่รัก LGBTQ+ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปนายธนสุนทร กล่าวว่า สค. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง ซึ่งครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้นอันนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและภาคประชาชน เพื่อร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง สำหรับกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวเนื่องในวันแห่งความรัก สค. ได้ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึง 2563 และในปี สค. ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตบางซื่อ และศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ให้ร่วมจัดกิจกรรมฯ พม. สื่อรัก Infinity Love (ความรักไม่มีที่สิ้นสุด) ภายในงาน “Memory of Love” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง รวมถึงสร้างกระแสสังคมโดยเน้นที่ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความรัก สัมพันธภาพที่ดีต่อคนที่เรารัก ปรารถนาดีห่วงใย เอื้ออาทรต่อกัน ลดความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ภายในบูธมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น กิจกรรมเชิญชวนคู่รักเริ่มต้นความรักต่อกันด้วยการสื่อสาร โดยใช้“10 คำพูดดี ๆ เช่น รักนะ เหนื่อยไหม ขอบคุณนะ เป็นต้น และ 10 ท่าทาง ที่แสดงออกกับคนในครอบครัว เช่น ช่วยเหลืองานในบ้าน กอดกัน ปรบมือให้กำลังใจ เป็นต้น และกิจกรรมบอกรักผ่านกิจกรรมที่อยากทำด้วยกัน ทำทุกวันให้เป็นวันครอบครัว เช่น ทำอาหารด้วยกัน เที่ยวด้วยกัน ดูหนังด้วยกัน เป็นต้น คู่รักที่มาร่วมกิจกรรมกับบูธ สค. จะได้รับของที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีมุม“เพื่อนครอบครัว” ที่ให้บริการคำแนะนำด้านครอบครัว
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสำนักงานเขตบางซื่อ และศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ภายใต้การบริหารงานในเครือ AWC ที่ให้ความอนุเคราะห์ พม. ในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอฝากถึงทุกท่าน ความรัก ไม่ว่าจะเป็นเพศใด หรือสถานะใด ทุกคนสามารถมอบรักดีๆ ให้แก่กันได้ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือสถานะใด ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ความรักของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติ พี่น้อง เพื่อน คนรอบข้างหรือแม้กระทั่งในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และการแสดงออกซึ่งความรักต่อกันขอให้ตั้งอยู่บนความถูกต้อง เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่น สร้างความรัก ความอบอุ่น ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความเข้าใจกันภายในครอบครัว เพราะรักอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่รักของครอบครัว นำไปสู่สังคมปกติสุขต่อไป” นายธนสุนทรกล่าวในตอนท้าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น