ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT)

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ 5 ในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางศารีญา อิสโร , นางรุจิรา คงประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา และสตูล จำนวน 19 เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบ Zooming Meeting ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

โดยโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.มีการปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ภายใต้กรอบคุณธรรมหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ คือ การสร้างความดีให้กับบ้านเมือง

ข่าวโดย ::นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad