วธ.ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้ำค่ายุครัชกาลที่ 5 - 6 จับมือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วธ.ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้ำค่ายุครัชกาลที่ 5 - 6 จับมือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย

วธ.ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนศึกษาเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้ำค่ายุครัชกาลที่ 5-6 จับมือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย หอการค้าไทย-อิตาเลียน เผยแพร่สารคดีผลงานการออกแบบและสถาปัตยกรรมอิตาลีในประเทศไทยเผยแพร่สู่สังคม กระชับสัมพันธ์ไทย-อิตาลีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานเปิดตัวและฉายสารคดี “Me and the Magic Door. Discovering Italian architecture in Bangkok” รอบปฐมทัศน์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย หอการค้าไทย-อิตาเลียน สถานเอกอัครราชทูตประเทศภูมิภาคยุโรปในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทอิตาลีในประเทศไทย และหน่วยงานเครือขายผู้ร่วมสนับสนุนการจัดทำสารคดี เข้าร่วม ณ โรงภาพยนตร์ Icon Cineconic ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)มีนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ดังนั้น วธ.ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย หอการค้าไทย-อิตาเลียน หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดทำสารคดี “Me and the Magic Door. Discovering Italian architecture in Bangkok” ซึ่งเดิมมีชื่อว่า “White Elephants” มีความยาวประมาณ 40 นาที บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานการออกแบบและสถาปัตยกรรมอิตาลีในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ผลงานการศึกษา การออกแบบและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสารคดีเรื่องดังกล่าวนำเสนอเรื่องราวผลงานการออกแบบและสถาปัตยกรรมของสถาปนิก วิศวกร และศิลปินชาวอิตาเลียนที่ได้มีส่วนร่วมทำงานกับกรมโยธาธิการของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ซึ่งผลงานสิ่งก่อสร้างดังกล่าวหลายแห่ง ยังคงได้รับการรักษาและคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับสารคดี“Me and the Magic Door. Discovering Italian architecture in Bangkok” เป็นการเผยแพร่มรดกทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทยที่สอดคล้องกับภารกิจของวธ.ในการส่งเสริมการสืบสาน รักษาและต่อยอด เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอิตาลีให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad