บำรุงราษฎร์เปิด เคาน์เตอร์สุวรรณภูมิ โฉมใหม่ รับการเปิดประเทศ ชูการเป็น Medical & Wellness Destination - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

บำรุงราษฎร์เปิด เคาน์เตอร์สุวรรณภูมิ โฉมใหม่ รับการเปิดประเทศ ชูการเป็น Medical & Wellness Destination


รพ.บำรุงราษฎร์ พร้อมรับการเปิดประเทศสนับสนุนนโยบายการเป็น Medical & Wellness Destination ของภูมิภาค และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายหลังจากรัฐบาลประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบด้วยการยกเลิกระบบ Test & Go สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และคุณสุปราณี คงสมปรี ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาด บริษัท คิงส์เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ในพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการผู้ป่วยต่างชาติ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

โดยมีการย้ายจากจุดเดิมมาตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ช่องทางออก Exit C โถงอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ซึ่งเคาน์เตอร์บำรุงราษฎร์นี้ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยเป็นจุดต้อนรับและให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ที่เข้ารับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ด้วยการจัดสถานที่รับรองด้วยความเหมาะสมและความปลอดภัยตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์ มีพื้นที่สำหรับรถเข็นให้เข้ารับบริการได้อย่างสะดวก 

พร้อมระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลแบบ Real-time เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างครบด้าน ตลอดจนการทำนัด เปลี่ยนแปลงหรือยืนยันนัดหมายต่าง ๆ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการรถรับส่ง โรงแรมที่พัก บริการล่าม ซึ่งนอกจากบริการข้อมูลของที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้ว ยังสามารถให้ข้อมูลด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางมะเร็ง เอสเพอรานซ์ และรักษ เวลเนสรีสอร์ท ที่บางกระเจ้า ได้อีกด้วย 


การเปิดเคาน์เตอร์ต้อนรับและบริการผู้ป่วยต่างชาติของบำรุงราษฎร์ในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในด้านการรักษาพยาบาลและการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยวิถีแบบไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad