มท. เผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย รับทราบโควตาผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย จำนวน 5,885 คน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

มท. เผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย รับทราบโควตาผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย จำนวน 5,885 คน


มท. เผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย รับทราบโควตาผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย จำนวน 5,885 คน มีกำหนดระยะเวลาในการเดินทางเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวานนี้ (9 พ.ค. 65) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบบันทึกความตกลงการเตรียมการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) ระหว่างผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยกับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียโดยกำหนดโควตาผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย จำนวน 5,885 คน โดยเดินทางจากประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ King Abbulaziz เมืองเจดดาห์ และท่าอากาศยานนานาชาติ Prince Mohammed เมืองมาดีนะห์ พร้อมทั้งรับทราบผลการลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 มีผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ จำนวน 4,148 คน โดยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ 1) ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนรวมถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 2) ต้องแสดงผลการตรวจโรคโควิด-19 แบบ PCR ที่เป็นลบอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง 3) ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์ตลอดเวลา 4) ต้องแสดงเอกสารการจัดทำประกันโรคโควิด-19 และ 5) ต้องมีอายุต่ำกว่า 65 ปี โดยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียให้การรับรองแล้ว 9 ชนิด ได้แก่ Pfizer, Moderna, Oxford Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Sputnik และ Covavax โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเดินทางจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad