ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาพังช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาพังช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2565

นายสมหมาย โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายประธาน โพธิ์แท่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ นายเจนวิทย์ จงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมมานุสรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานของผู้บริหาร ครู และเยี่ยมเยียนพูดคุยพบปะกับลูกๆนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาพัง ในช่วงสัปดาห์แห่งการเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2565 พร้อมกันนั้นได้มอบนโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น นโยบายในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งชี้แนะแนวทางในการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภาพ / โรงเรียนบ้านเขาพัง

ข่าว / นางสาววรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad