ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 4 ขอนแก่น จัดครบรอบ 7 ปี มุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 4 ขอนแก่น จัดครบรอบ 7 ปี มุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) จัดงาน วันคล้ายสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ครบรอบ 7 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบเข้ารับการฟื้นฟูฯ ใบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูฯ โอกาสนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน โดยมี นางสาวผกาพันธุ์ ผกานิรินทร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้การต้อนรับ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตนมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ในวันนี้ โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาภาค 4 เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเพื่อให้บริการแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และไม่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งมีกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร ทั้งด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านจิตใจและสังคม โดยทีมงานสหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน” จึงเปรียบเสมือนบ้านอีกหนึ่งหลังของผู้ทุพพลภาพ เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง มีจิตใจเข็มแข็ง และดำรงชีวิตทั้งด้านการงาน ครอบครัว และสังคม ได้อย่างภาคภูมิ


ด้านนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ดิฉันได้รับมอบหมายจาก นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงานสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ซึ่งได้เปิดดำเนินงานให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค จึงถือเป็นประเพณีปฏิบัติให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาฯ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ดูแลช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ นครพนม หนองบัวลำภู มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร บึงกาฬ และอำนาจเจริญ สำหรับการจัดงานในวันนี้ จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน, มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ประสบความสำเร็จในชีวิต จำนวน 1 คน, ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพดีเด่น จำนวน 1 คน, มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานประกันสังคม จำนวน 1 แห่ง และสถานประกอบการ จำนวน 1 แห่ง ที่ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูฯ


ในโอกาสนี้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นายสมหมาย หิรัญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นางอดาพร สมพงษ์ อดีตผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 นายสวัสดี ปลื้มกมล เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ได้ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ” และภายในงานจัดให้มีนิทรรศการแสดงภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๔ อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถสมัครได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 37 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-370 590-2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น